SAP Consume-To-Cash

Kako bi se pripremili za tehnološke inovacije budućnosti, morate već danas uspostaviti dobre poslovne procese. Uz SAP® softver, možete postići najbolje funkcionalnosti za cijeli poslovni proces Consume-to-Cash – od obračuna i terećenja u stvarnom vremenu do konvergentne naplate, izdavanja računa i plaćanja. Altima nudi potpuno arhitektonsko rješenje sustava za obračun i  terećenje koje se bazira na SAP “Consume-to-Cash” softveru koji se prilagođava specifičnim zahtjevima operatora i integrira u korisnikov postojeći BSS sustav i mrežno okruženje.

SAP CC prikaz

SAP CC Telco Service Catalog

 • Okvir za složene telekomunikacijske kataloge usluga
 • Uključuje cjelokupno iskustvo osmišljavanja kataloga
 • Omogućuje bržu izradu i puštanje kataloga u produkciju

Altima Telco Standard Catalogue

Hybris Commerce


SAP Hybris Commerce rješenje pomaže targetiranju i boljem komuniciranju s korisnicima gdje god se oni nalazili. Kako se svijet internet trgovine rapidno mijenja, ovim rješenjem vašim ćete korisnicima pružiti konzistentno i jedinstveno iskustvo – na svim komunikacijskim kanalima i u svakom trenutku. Više na: https://www.hybris.com/en/commerce

Hybris Marketing


SAP Hybris Marketing pruža vrhunski korisnički doživljaj na agilnoj i skalabilnoj platformi. Dosegnite do vaših korisnika u svakom trenutku i povećajte lojalnost koristeći podatke dostupne u realnom vremenu kako bi pružili najbolje moguće korisničko iskustvo. Više na: https://www.hybris.com/en/marketing

Ai.CRM


Potpuno prilagodljiv i modularan CRM sustav koji podržava prodaju, upravljanje narudžbama, upravljanje servisima i upravljanje prodajnim prilikama. Moguće ga je integrirati u bilo koje BSS okruženje i prilagoditi raznim poslovnim procesima.

Ai.CRM prezentacija

Ai.CEM (Customer Experience Management)


Nova generacija analitike korisnika i rudarenja podataka

Ai.CEM prezentacija

Ai.PI (Process Integration)

 • Mehanizam dodjele resursa i hodogram (Workflow and Provisioning) sastoji se od:
  • Prilagodljiva sučelja prema mrežnim elementima
  • Fleksibilan mehanizam hodograma (workflow engine) – dekompozicija, BPM
  • Administriranje i održavanje web korisničkog sučelja
  • Sve komponente su „SOA enabled” – pristup iz BSS/OSS sustava
 • Temeljeno na vrhunskim aplikacijskim poslužiteljima – „telco-grade”

Ai.DI (Data stream Integration)

Medijacijska platforma podržava off-line i on-line način rada

Sveobuhvatne mogućnosti rada:

 • Korelacija
 • Otkrivanje duplikata
 • Obogaćivanje podataka
 • Agregacija

Ai.Recharge & Ai.VOMS

Cjelovito rješenje za nadopunu računa i upravljanje vaučerima.

Ai.Recharge – proxy platforma za nadopunu računa

 • ulazni kanali: ETFPOS, samouslužni SMS, WAP, web, USSD, bank, SOAP
 • izlazni kanali: prema naplati i terećenju
 • prilagodljivi tijek nadoplate
 • GUI za administraciju i upravljanje

Ai.Recharge prezentacija

Ai.VOMS – Platforma za upravljanje vaučerima

 • stvaranje vaučera
 • tijek aktivacije vaučera
 • sučelje prema tiskari

Ai.VOMS prezentacija

Ai.Fraud

Fraud prevention is the process of methodically analyzing customer behavior and systematically detecting any out-of-ordinary patterns that could be potential loss to the operator revenue.

Ai.Fraud prezentacija

Ai.DM Dunning Management

Dunning is the process of methodically communicating with postpaid customers to ensure the collection of accounts receivable – that is receiving payments on time.

Ai.DM prezentacija

Ai.POS

Ai.POS Dealer WEB – is the web application used by Dealers on points of sale for execution of sales transactions and local point of sales stock management. For users with needed permissions it also provides management of the Dealer point of sale network.

Ai.POS prezentacija