Partneri

Rješenja

SAP Consume-To-Cash

Kako bi se pripremili za tehnološke inovacije budućnosti, morate već danas uspostaviti dobre poslovne procese. Uz SAP® softver, možete postići najbolje funkcionalnosti za cijeli poslovni proces “od potrošnje do novca” – od obračuna i terećenja u stvarnom vremenu do konvergentne naplate, izdavanja računa i plaćanja….[više]

Ai.CRM

Potpuno modularni CRM koji se sastoji od…[više]

SAP CC Telco Service Catalog

- Okvir za složene telekomunikacijske kataloge usluga
- Uključuje cjelokupno iskustvo osmišljavanja kataloga
- Omogućuje bržu izradu i puštanje kataloga u produkciju
[više]

Ai.PI (Process Integration)

Mehanizam dodjele resursa i hodogram (Workflow and Provisioning) sastoji se od:
- Prilagodljiva sučelja prema mrežnim elementima
- Fleksibilan mehanizam hodograma (workflow engine) – dekompozicija, BPM
- Administriranje i održavanje web korisničkog sučelja
- Sve komponente su „SOA enabled” – pristup iz BSS/OSS sustava
- Temeljeno na vrhunskim aplikacijskim poslužiteljima – „telco-grade”
[više]

Ai.DI (Data stream Integration)

Medijacijska platforma podržava off-line i on-line način rada
Sveobuhvatne mogućnosti rada:
- Korelacija
- Otkrivanje duplikata
- Obogaćivanje podataka
- Agregacija
[više]

Ai.Recharge & Ai.VOMS

Cjelovito rješenje za nadopunu računa i upravljanje vaučerima.
Ai.Recharge – proxy platforma za nadopunu računa
Ai.VOMS – Platforma za upravljanje vaučerima
[više]

Ai.CEM (Customer Expirience Management)

Nova generacija analitike korisnika i rudarenja podataka…[više]

Usluge

Savjetovanje

- SAP Convergent Charging – Poslovno savjetovanje, obrazovanje i trening tehničkog i uredskog osoblja – Razvoj proizvoda – konvergentne telekomunikacijske usluge za privatne i poslovne korisnike – Usluge upravljanja projektima…[više]

Profesionalne usluge

Altima tehnička podrška obuhvaća: – sustav za usluge održavanja – savjetovanje, podršku i profesionalne usluge – Više detalja u dokumentu „Održavanje, podrška, savjetovanje i profesionalne usluge“…[više]

Razvoj softvera

Jučer:
- PHP web aplikacije
- Poslovna logika zasnovana na Oracleu
- Java SE adapter aplikacije
Danas:
- Feature rich Web 2.0 aplikacije
- Java EE SOA komponente i ESB arhitektura
- Strateško partnerstvo sa SAP-om
Sutra:
- Poslovna analitika inteligencija
- Sukladnost s TMF-om: TAM, SID, eTOM
- SaaS – korisničke aplikacije u oblaku
- PaaS – obračun, terećenje i naplata u oblaku…[više]

Technical Support Center (TSC)

TSC je primarni resurs za rješavanje svih tehničkih pitanja i problema vezanih za rješenja koja podržava Altima. Korisnici pristupaju TSC-u preko web sučelja ili telefonom (e-pošta i faks također su podržani). Korisnik unosi podatke o incidentu i određuje prioritet. Vrijeme odziva je do 60 minuta od prijave problema (javlja se dežurni inženjer). Vrijeme odaziva i sheme eskalacije ovise o ugovoru o održavanju i podršci te o SLA s korisnikom. Korisnik na TSC portalu vidi status problema i dobiva obavijesti o napretku SMS porukama ili e-poštom. https://support.www.altima.hr…[više]